IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE

Naše najboljše točke...

Svetovanje

INDIVIDUALNI IN TIMSKI COACHING:  Coaching proces načrtujemo z vsakim timom ali posameznikom posebej.

Komunikacija

VEŠČINE USPEŠNE KOMUNIKACIJE: Predstavili vam bomo, kako prepoznati, s kakšnim sogovornikom imate “opravka”.

Raziskovanje

Naša posebnost je to, da popolnoma prisluhnemo vaši potrebi. Rezultate obdelamo in vam jih posredujemo.

O nas

Doc. dr. Vojislav Ivetić, dr. med., spec. druž. med.

Leta 1999 diplomiral na Medicinski fakulteti, Univerze v Beogradu. Po opravljenem sekundarijatu v UKC Maribor (okt 2001 – marec 2002), je delal v ZD Radlje ob Dravi (maj 2002- oktober 2003), nato pa v ZD dr. A. Drolca Maribor od oktobra 2003 do septembra 2007. Marca 2007 je uspešno opravil specialistični izpit iz družinske medicine na Katedri za družinsko medicino, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, ter septembra 2015. leta na isti ustanovi tudi uspešno zaključil doktorski študij s področja biomedicine – socialna medicina. Naslov njegove doktorske disertacije je bil »Medicinsko nepojasnjena stanja v ambulanti družinske medicine«.
Leta 2007 je bil izvoljen za asistenta na Katedri za družinsko medicino, Medicinske fakultete, Univerze v Mariboru, od leta 2017 pa ima naziv docenta v isti ustanovi. Vključen je v izvajanje dodiplomskega in podiplomskega pouka na obeh Medicinskih fakultetah v Sloveniji, je glavni mentor za specializacijo iz družinske medicine, nadzorni zdravnik Zdravniške zbornice Slovenije za področje družinske medicine, vodja modula »Medicinsko nepojasnjena stanja« za specializante družinske medicine. Področje njegovega raziskovalnega dela je večinoma usmerjeno v vztrajne telesne simptome in načine njihove razlage, področje psihosomatike in veščine komunikacije.

Komunikacija 100%
Svetovanje 100%
Raziskovanje 90%
Izobraževanje 95%

Kontakt

Made by: Vid Ivetić