RAZISKOVANJE

NAŠA RAZISKOVANJA

NAŠA RAZISKOVANJA SO VEZANA PRREDVSEM NA:

  • raziskovanje človeških virov
  • medosebne odnose
  • zadovoljstvo uporabnikov
  • zadovoljstvo zaposlenih

Naša posebnost je to, da popolnoma prisluhnemo vaši potrebi. Skupaj z vami oblikujemo želeno raziskovalno vprašanje, ki ga nato ustrezno izpeljemo v vašem podjetju ali institucij. Rezultate obdelamo in vam jih posredujemo.

V skladu s potrebami vašega podjetja vam nato na podlagi rezultatov svetujemo, kako nareditikorak naprej pri uresničevanju vaših ciljev.