SVETOVANJE

INDIVIDUALNI IN TIMSKI COACHING

Coaching je interaktivni proces, ki pomaga posameznikom in timom v hitrejšem razvoju, pospešuje učenje in pripelje do želenih rezultatov. Timski coach spremlja tim v raziskovanju in poglabljanju učenja s primernimi vprašanji in izzivi, ponuja povratno informacijo ter svoj pristop venomer prilagaja tako, da tim dosega svoje cilje. Coaching izhaja iz predpostavke, da vsak posameznik že ima vse vire, ki jih potrebuje, da jih vsi člani tima ozavestijo ter se naučijo delovati sinergično.

Coaching proces načrtujemo z vsakim timom ali posameznikom posebej. Pogosto začnemo z delavnico timskega dela, ki deluje tudi kot diagnostično srečanje, na katerem odkrijemo glavne izzive, s katerimi se sooča tim. Nato nadaljnja srečanja načrtujemo po potrebi. Trajanje individualnega posameznega srečanja je med 45 in 90 minut, celoten proces pa lahko obsega toliko srečanj kolikor je potrebno za uresničitev ciljev coaching procesa. Na srečanjih obravnavamo specifične vsebine, ki so za vaš tim aktualne, in z usmerjanjem procesa podpiramo tim v smeri doseganja vaših ciljev.

Transakcijska analiza (TA) je teorija osebnosti in sistematična psihoterapija za osebnostno rast in spremembo. Razen teorije osebnosti je TA tudi teorija komunikacije, teorija razvoja otroka in teorija psihopatologije. TA je močno orodje v managementu in komunikacijskem treningu ter organizacijski analizi. TA je uporabna povsod, kjer je potrebno razumevanje posameznikov, odnosov in komunikacije.